Diensten

BEHEER & RENTMEESTERSCHAP

Beheer

Als professionele syndicus is het beheren van appartementsgebouwen in het Vlaamse landgedeelte onze hoofdactiviteit. Wonen in mede-eigendom stelt eigenaars voor verschillende kleine en grote uitdagingen. Niet alleen het administratief luik, maar ook het technisch en financieel beheer maken deel uit van dit takenpakket. De wet op de Mede-eigendom die deze materie regelt, bundelt deze en andere bevoegdheden in één persoon, de syndicus.

Niet enkel de syndicus maar u als mede-eigenaar kan een actieve rol spelen in het beheer van uw mede-eigendom. Elke vereniging van mede-eigenaars heeft immers een commissaris der rekeningen en een (eventuele) raad van mede-eigendom (verplichting vanaf 20 kavels).

In geval van een mede-eigendom is het nodig om een syndicus aan te stellen die de VME vertegenwoordigt met betrekking tot het beheer van het gebouw. De taak van een syndicus is veel omvattend en een gedreven professionele syndicus zal het gebouw beschouwen alsof het gaat over zijn eigen persoonlijk patrimonium.

Klik hier om een persoonlijke offerte te verkrijgen

Rentmeesterschap

Naast onze activiteiten als syndicus beschikt SynImmo tevens over een dienst rentmeesterschap.

Daar waar de syndicus de vereniging van mede-eigenaars zal vertegenwoordigen (gemeenschappelijke delen), is de rentmeester verantwoordelijk voor het beheer van een privatieve eigendom.

U kan mede-eigenaar zijn van een kavel in een residentie of van een woning die U aangekocht hebt als belegging en wenst te verhuren.

Om U in alle rust te laten genieten van uw vastgoed volgt de rentmeester uw eigendom professioneel op.

 

VERKOPEN & VERHUREN

Verkopen

SynImmo is er zich van bewust dat een verkoop van een eigendom voor vele eigenaars een éénmalige transactie is. De verkoop is echter een samenwerking tussen de eigenaar en de makelaar dewelke enerzijds gebaseerd is op vertrouwen en anderzijds op de juridische en technische kennis.

Wij bieden onze klanten die hun eigendom via ons kantoor verkopen o.a. het volgende aan:

 • Professionele dienstverlening
 • Correcte waardebepaling van uw eigendom
 • Maken van een fotoreportage en een doelgerichte reclamecampagne
 • Opvragen van alle nodige documenten / attesten
 • Bezichtiging onder persoonlijke begeleiding
 • Regelmatige communicatie met eigenaar(s)
 • Opstellen van de verkoopovereenkomst
 • Begeleiding tot bij de notaris

Het ereloon dat steeds in samenspraak met de eigenaar(s) wordt bepaald – zodoende er geen onaangename verrassingen zijn - is pas verworven bij effectieve verkoop. Er zal nooit ereloon worden aangerekend wanneer er geen verkoop tot stand komt.

Verhuren

Verhuren van een eigendom is een zeer belangrijk aspect in het vastgoed. Deze activiteit kan men niet lichtzinnig uitvoeren en aanpakken.

Wij bieden onze klanten die hun eigendom via ons kantoor verhuren o.a. het volgende aan:

 • Professionele dienstverlening
 • Correcte bepaling van de huurwaarde
 • Maken van een fotoreportage en een doelgerichte reclamecampagne
 • Opvragen van alle nodige documenten / attesten
 • Bezichtiging onder persoonlijke begeleiding
 • Regelmatige communicatie met eigenaar(s)
 • Opstellen van de huurovereenkomst
 • Begeleiding overname nutsvoorzieningen
 • Wettelijke registraties

SynImmo staat ook garant voor een professionele plaatsbeschrijving bij in – en uittrede van de betreffende eigendom.